Registreringsskjema for interresse

Fyll inn skjema så vil du få mer informasjon om prosjektet. I tillegg holder vi deg oppdatert fortløpende

MEGLERE

Truls Langaard

m: 90 66 44 24

tla@aktiv.no

Anne Vigerust Braathen

m: 90 22 75 85

avb@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Follo

UTBYGGER

Furumo Eiendomsselskap